Bridgeclub Twello

Bridgeclub 2000

fotofoto


Bridgecursus (HSB-project) augustus 2021


Basiscursus bridge in Twello onder auspicien van de Apeldoornse Bridge Federatie!!!

Beste Bridgevrienden,

Onder auspicien van de ABF (Apeldoornse Bridge Federatie) zal in de 2e helft van september/begin oktober, zoals het er nu naar uitziet, in de Gemeente Voorst het HSB project van start kunnen gaan.
Een bridgecursus voor 60 plussers waarbij niet alleen de grondbeginselen van de prachtige bridgesport wordt bijgebracht, maar ook bewegings voorlichting wordt gegeven om zowel het brein als het lijf zo soepel mogelijk te houden als de jaren gaan klimmen.
Eind augustus wordt via diverse media een reclamecampagne gestart en mogelijk vinden er ook een aantal voorlichtingssessies plaats.
Er hebben zich al diverse personen gemeld om hieraan mee te doen en we verwachten een grote belangstelling. Daarom geven wij jullie, onze leden, graag als eerste de kans om vrienden en bekenden, die altijd al eens dit mooie kaartspelletje hadden willen leren, uit te nodigen zich nu al aan te melden want er kunnen slechts 24 personen deelnemen.

Schroom dus niet en reageer snel voordat de campagne start. Inschrijving gaat nl. op volgorde van binnenkomst. Er zijn wel enkele voorwaarden aan deelneming verbonden nl.:
 • woonachtig zijn in de Gemeente Voorst
 • minimaal 60 jaar zijn

  Kosten: slechts EUR 30,- voor 12 lessen, vervolgcursus van 12 lessen: EUR 30,- (normaal minstens het driedubbele). Dankzij een belangrijke donatie van de Gemeente Voorst is het mogelijk deze kosten zo laag te houden.

  Exacte cursusdata en locatie waar de cursus wordt gegeven, worden eind augustus/begin september vastgesteld. De bridge cursus wordt gegeven door een gecertificeerde bridge leraar terwijl het fysieke onderdeel door Mens en Welzijn wordt verzorgd, die overigens ook een financiele ondersteuning verleent.

  Nadere informatie en opgave? Bel 06-10938858 of mail toonschimmel@gmail.com.

  Anton Schimmel


  Artikel in het Voorster Nieuws d.d. 18 november 2020


  Online Bridgeclinic door topbridger Tom Drijver!!!
  Noteer alvast in de agenda: zondag 22 november, 19.20 uur.

  ( een must voor elke bridge liefhebber)

  Enkele weken geleden was de deelname aan een gratis online bridgecursus door topbridger Tom Drijver zo n enorm succes dat Tom heeft besloten nogmaals een clinic te verzorgen en wel op zondagavond 22 november om 19.20 uur. Alle leden van de Bridgeclubs in Twello krijgen zondag 22 november 's avonds om 19.20 uur een mail met de link om in te loggen op het YouTube kanaal van Tom Drijver waar de clinic is te volgen.
  Ook niet leden( thuisbridgers) of leden van andere bridgeclubs, kunnen aan de clinic meedoen. Die moeten zich dan wel even melden bij Mia Biesterbos (miabiesterbos@hotmail.com) zodat ook zij zondagavond, de 22e om 19.20 uur een link ontvangen om in te loggen.
  Altijd al eens de behoefte gehad om je bridge kennis naar een wat hoger niveau te tillen? Dan is het volgen van deze clinic een must (gewoon thuis achter je computer). Tom Drijver doet dit alles gratis voor de bridgeclubs in Twello maar hij zou graag zien dat je je abonneert (is gratis) op zijn youtube kanaal: www.youtube.com/c/bridgelessentips . Leerzaam en leuk om te volgen, het kost u niets en het helpt hem de jeugdlessen bridge te vervolmaken. We hopen wederom op veel belangstellenden.

  Meer weten over de bridgeclubs in Twello? Ga naar www.bridgenintwello.nl


  Bericht van Mia Biesterbos d.d. 26 oktober 2020 n.a.v. bridgeclinic van Tom Drijver


  Aan allen

  die gisteravond de meeting hebben bijgewoond en ook iedereen die dit niet heeft gedaan maar wel gebruik wil maken van de links die Tom in de Whatsapp groep Clinic Tom Drijver heeft gezet. Deze appgroep was in het leven geroepen om daar vragen in te kunnen stellen aan Tom maar niet iedereen heeft daar gebruik van kunnen maken, vandaar dat u hierbij de gegevens krijgt.

  Klikt u op deze link:
 • Bridgetips en -lessen op YouTube
  dan kunt u zich uitleven op de talloze tips en trucs en lessen die o.a. Tom op deze site geeft.

  Klikt u op deze link:
 • Overzicht bridgelessen van Tom Drijver
  dan staat daar een overzicht van lessen o.a. door Tom gegeven op elk niveau van beginner tot (ver) gevorderde bridger.

  Veel plezier.

  Vr. groet
  Mia Biesterbos

  Artikel in het Voorster Nieuws d.d. 21 oktober 2020


  Unieke kans. Bridgeclinic door topbridger Tom Drijver!!!
  Noteer alvast in de agenda: zondag 25 oktober, 19.20 u.

  ( een must voor elke bridge liefhebber)

  Door het programma BBO( Bridge Base Online) is bridgeclub 2000 in contact gekomen met Tom Drijver, een zeer enthousiaste en ervaren bridger (Oranje Team Nederland). Tom heeft aangeboden speciaal voor bridgeclub 2000 een clinic (openbare les) te verzorgen via YouTube. Alle leden van Bridgeclub 2000, krijgen zondag 25 oktober 's avonds om 19.20 uur een mail met de link om in te loggen op het YouTube kanaal van Tom Drijver waar de clinic is te volgen.
  Ook niet leden( thuisbridgers) of leden van andere bridgeclubs, kunnen aan de clinic meedoen. Die moeten zich dan wel even melden bij Mia Biesterbos (miabiesterbos@hotmail.com) zodat ook zij zondagavond, de 25e om 19.20 uur een link ontvangen om in te loggen.
  Altijd al eens de behoefte gehad om je bridge kennis naar een wat hoger niveau te tillen? Dan is het volgen van deze clinic een must (gewoon thuis achter je computer). Tom Drijver doet dit alles gratis voor BC 2000 maar hij zou graag zien dat je je abonneert (is gratis) op zijn youtube kanaal: www.youtube.com/c/bridgelessentips leuk om te volgen, het kost u niets en het helpt hem de jeugdlessen bridge te vervolmaken. We hopen op veel belangstellenden.

  Meer weten over BC 2000? Ga naar www.bridgenintwello.nl


  Artikel in het Voorster Nieuws d.d. 12 februari 2020


  Welkome financiele ondersteuning Bridgeclubs Twello door Rabobank Apeldoorn en omgeving

  Tijdens een gezellig samenzijn, overhandigden Godelieve Riezebosch (lid ledenraad) en Hetty Huisman (directiemedewerker) van de bank, de besturen van de bridgeclubs uit Twello een cheque van EUR 1.430,-. De gebeurtenis vond plaats op dinsdagavond 4 februari jl. in het bridgehome, sportcafe Jachtlust.

  foto
  De penningmeesters van beide verenigingen nemen glunderend de cheque in ontvangst.


  De bridgeclubs waren dringend toe aan vervanging van diverse materialen en de Rabobank steunt met Rabo clubsupport en het Donatiefonds lokale projecten die leef- en werkomgeving verbeteren en waarvan inwoners in de regio langdurig profiteren.
  De leden van de Rabobank bepalen en denken, middels de ledenraad, mee over de toezeggingen uit het fonds en aldus hebben de eigen inwoners, mits lid van de bank, directe invloed op het beleid van de bank.

  De besturen van de beide bridgeclubs toonden zich bijzonder verheugd omdat nu dit jaar up to date materiaal kan worden aangeschaft.

  Bridgen is een kaartsport die, met name onder de "wat oudere jeugd" grote populariteit geniet.
  De sociaal maatschappelijke waarde van bridge is bijzonder groot.
  Nieuwe vriendschappen en contacten komen daardoor op heel natuurlijke wijze tot stand.

  Fitness voor het hoofd
  Bridgen wordt ook wel als "fitness voor het hoofd" beschouwd.
  Scholen hebben ook de grote waarde van het bridgen ontdekt.
  Op een basisschool in Drenthe staat al enkele jaren bridgen als lesstof op het programma.
  "Bridge is interessant voor kinderen vanwege diverse factoren: bridge is sociaal, je moet rekenen, analyseren, samenwerken en tegen je verlies kunnen", aldus de schoolleiding. Het zou heel mooi zijn als ook in Twello jongeren de uitdaging van het bridgen zouden aangaan.

  Interesse gewekt? Zie website: www.bridgenintwello.nl