Bridgeclub Twello

Bridgeclub 2000

Artikel in het Voorster Nieuws d.d. 12 februari 2020


Welkome financiele ondersteuning Bridgeclubs Twello door Rabobank Apeldoorn en omgeving

Tijdens een gezellig samenzijn, overhandigden Godelieve Riezebosch (lid ledenraad) en Hetty Huisman (directiemedewerker) van de bank, de besturen van de bridgeclubs uit Twello een cheque van EUR 1.430,-. De gebeurtenis vond plaats op dinsdagavond 4 februari jl. in het bridgehome, sportcafe Jachtlust.

foto
De penningmeesters van beide verenigingen nemen glunderend de cheque in ontvangst.


De bridgeclubs waren dringend toe aan vervanging van diverse materialen en de Rabobank steunt met Rabo clubsupport en het Donatiefonds lokale projecten die leef- en werkomgeving verbeteren en waarvan inwoners in de regio langdurig profiteren.
De leden van de Rabobank bepalen en denken, middels de ledenraad, mee over de toezeggingen uit het fonds en aldus hebben de eigen inwoners, mits lid van de bank, directe invloed op het beleid van de bank.

De besturen van de beide bridgeclubs toonden zich bijzonder verheugd omdat nu dit jaar up to date materiaal kan worden aangeschaft.

Bridgen is een kaartsport die, met name onder de "wat oudere jeugd" grote populariteit geniet.
De sociaal maatschappelijke waarde van bridge is bijzonder groot.
Nieuwe vriendschappen en contacten komen daardoor op heel natuurlijke wijze tot stand.

Fitness voor het hoofd
Bridgen wordt ook wel als "fitness voor het hoofd" beschouwd.
Scholen hebben ook de grote waarde van het bridgen ontdekt.
Op een basisschool in Drenthe staat al enkele jaren bridgen als lesstof op het programma.
"Bridge is interessant voor kinderen vanwege diverse factoren: bridge is sociaal, je moet rekenen, analyseren, samenwerken en tegen je verlies kunnen", aldus de schoolleiding. Het zou heel mooi zijn als ook in Twello jongeren de uitdaging van het bridgen zouden aangaan.

Interesse gewekt? Zie website: www.bridgenintwello.nl