foto


Bridgeclub 2000

Secretaris:
Marja Horstink
tel 0571-274788

E-mail aan secretaris:
email


KvK nummer: 08138430

Privacyverklaring


U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Wij verkrijgen slechts informatie over u wanneer u zelf met ons (telefonisch, via het contactformulier) contact opneemt of voor een evenement inschrijft. Deze website plaatst geen cookies. Van u verkregen (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of - behoudens indien een wettelijke regeling zulks vereist - aan derden ter beschikking gesteld, en worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u die gegevens aan ons verstrekte. Door u aan ons verstrekte gegevens worden door het bestuur beheerd. Inschrijfgegevens worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur beheerd door degenen die met de organisatie van het betreffende evenement zijn belast. Van onze drives worden volledige uitslagen (waarin geen andere persoonsgegevens dan de namen van de deelnemers voorkomen) op onze website(s) gepubliceerd, soms vergezeld van een foto-impressie van het evenement. Wanneer u inschrijft voor een van onze drives wordt u geacht daartegen geen bezwaren te hebben. U kunt ons op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden (andere dan wedstrijdbestanden en gepubliceerde uitslagen) te laten verwijderen.