foto


Bridgeclub 2000

Secretaris:
Marja Horstink
tel 0571-274788

E-mail aan secretaris:
email
Bestuur Bridgeclub 2000


Voorzitter: Anton Schimmel
Secretaris: Marja Horstink
Penningmeester: Jan van der Velde

Rooster van aftreden:
2020 : Jan van der Velde
2021 : Anton Schimmel
2022 : Marja Horstink

Lief- en leedcommissie:
Adri Verkerk
Dimphy Klein Swormink

Bestuursmededelingen


Download d.m.v. klikken op de knoppen!

Bridgetips 27-04-2020:Nieuwsbrief 24-03-2020:Brief 15-03-2020 over de gevolgen van het Coronavirus voor BC2000:E-mail 3 maart 2020 over automatische incasso:

Omdat de drives voor de rest van ons bridgeseizoen niet doorgaan komt ook de inlevering van de machtigingsformulieren voor de contributie een beetje in de knel. Hoewel een behoorlijk aantal formulieren al is terugontvangen stokt begrijpelijkerwijs de inlevering de laatste dagen.

De volgende manieren van inlevering kan voorlopig soelaas bieden:

- ingevulde en ondertekende machtigingen sturen per post naar Jan van der Velde, Donizettiplaats 36, 7391 SP Twello
- de machtiging invullen, ondertekenen en scannen en sturen naar janenlucy36@gmail.com
- is een scanner niet beschikbaar dan de machtiging invullen en bij handtekening je naam invullen en sturen naar janenlucy36@gmail.com
- het formulier invullen en ondertekenen en in de brievenbus doen bij:

Anton Schimmel, Torenweg 3, Twello, of
Marja Horstink, Duistervoordseweg 61, Twello, of
Jan van der Velde, Donizettiplaats 36, Twello


Alvast bedankt!

Mocht u de e-mail niet meer hebben dan kunt u hieronder de brief en het machtigingsformulier downloaden:
Notulen ledenvergadering 02-09-2019:Clubdocumenten


Download d.m.v. klikken op de knop: